Kontroly zahajované v květnu 2020


20/10 - Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky

schválení kontrolního závěru: únor 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


20/11 - Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury

schválení kontrolního závěru: únor 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


20/12 - Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky

schválení kontrolního závěru: duben 2021
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.

tisk stránky