Kontroly zahajované v lednu 2023


Ropné znečištění

23/01 - Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

schválení kontrolního závěru: říjen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Turisté na náměstí

23/02 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchu

schválení kontrolního závěru: říjen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koníček Vladimír, RNDr.


Lidé v ochranných oděvech

23/03 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranu

schválení kontrolního závěru: říjen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Závodní dráha

23/04 - Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agentura

schválení kontrolního závěru: listopad 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.

tisk stránky