Kontroly zahajované v říjnu 2022


Ruce na klávesnici

22/06 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy

schválení kontrolního závěru: srpen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Počítač a stetoskop

22/20 - Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví

schválení kontrolního závěru: červenec 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koucký Stanislav, Ing.


Stavba kanalizace

22/24 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok

schválení kontrolního závěru: srpen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koníček Vladimír, RNDr.

tisk stránky