Kontroly zahajované v únoru 2023


Ruce na klávesnici

23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů

schválení kontrolního závěru: prosinec 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.

tisk stránky