Věstník NKÚ, částka 2/2014


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014, dodatek k plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2014 a 13 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (13/17, 13/18, 13/19, 13/21, 13/22, 13/24, 13/25, 13/26, 13/27, 13/28, 13/31, 13/34, 13/40).

tisk stránky