Věstník NKÚ, částka 3/2018


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017 a 2018, doplnění plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018, 8 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (17/02, 17/09, 17/14, 17/18, 17/20, 17/25, 17/26, 17/30) a jednací řád senátů Nejvyššího kontrolního úřadu.

tisk stránky