Věstník NKÚ, částka 4/2021


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2020 a 2021, doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 a 9 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (20/01, 20/04, 20/14, 20/16, 20/19, 20/22, 20/27, 20/33, 20/34)

tisk stránky