Věstník NKÚ, částka 4/2023


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022, změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023 a deset kontrolních závěrů z kontrolních akcí (22/05, 22/08, 22/13, 22/16, 22/17, 22/20, 22/22, 22/24, 22/26 a 22/30)

tisk stránky