1. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 9. ledna 2006


Dne 9. ledna se konalo I. zasedání Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu. Na programu jednání bylo mj. projednání změny plánu kontrolní činnosti:

  • u kontrolní akce 05/31 „Hospodaření s prostředky vybíranými na základě zákona na veřejné zdravotní pojištění Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE“ – dochází ke změně v položce časový plán;
  • u kontrolní akce 05/35 „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice“ – upřesňuje se v položce Kontrolovaná osoba na vybrané ústřední orgány státní správy;
  • u kontrolní akce 05/38 „Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na pořizování dlouhodobého majetku v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí“ – v položce kontrolovaná osoba se upřesňují vybrané úřady práce;
  • u kontroly 06/23 „Finanční příspěvky poskytnuté zaměstnaneckými pojišťovnami Zajišťovacímu fondu“ – změna v položce časový plán – zahájení kontroly.

Dále byly projednány a schváleny kontrolní závěry 05/13 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry“ a 05/16 „Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu určenými na programy bytové výstavby a bydlení“.

tisk stránky