13. zasedání Kolegia NKÚ dne 25.6.2012


Na XIII. zasedání Kolegia NKÚ dne 25. června 2012 bylo projednáno mj. následující:

Kontrolní závěry z kontrolních akcí:

  • 11/11 - Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s. (schválen);
  • 11/19 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad období 2007-2013 na stabilizaci a rozvoj měst a obcí (schválen);
  • 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007-2013 na rozvoj měst (schválen);
  • 11/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev (schválen).

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 12/08 - Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech.

tisk stránky