14. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 12.7.2010


Na XIV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 12. července 2010 byly schváleny dvě změny (doplnění) plánu kontrolní činnosti na rok 2010:

  • doplnění kontrolní akce č. 10/31 - Prodej přebytku jednotek přiděleného množství emisí (Assigned Amount Units) a použití takto získaných peněžních prostředků;
  • doplnění kontrolní akce č. 10/32 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český statistický úřad za rok 2009.

tisk stránky