21. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 25.10.2010


Na XXI. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 25. října 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/17 - Pohledávky spravované Vězeňskou službou České republiky (změna v položce kontrolovaná osoba);
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy ke kontrolní akci č. 09/27 - Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 09/28 - Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/03 - Peněžní prostředky určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením (schválen);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 10/05 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti (schválen).

tisk stránky