24. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 14.12.2010


Na XXIV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 14. prosince 2010 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2010 u kontrolní akce č. 10/30 - Peněžní prostředky určené na výstavbu nové budovy Národní technické knihovny v Praze 6 - Dejvicích (změna v položce časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 09/29 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (odvolání kontrolované osoby VZP ČR)

tisk stránky