3. zasedání Kolegia NKÚ dne 22.2.2012


Na III. zasedání Kolegia NKÚ dne 22. února 2012 bylo projednáno mj. následující:

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 11/15 - Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle Programu rozvoje venkova (odvolání Ministerstva zemědělství)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 11/08 - Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Ostatní:

  • Informace o situaci na NKÚ
  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2011

tisk stránky