5. zasedání Kolegia NKÚ dne 4.3.2013


Na V. zasedání Kolegia NKÚ dne 4. března 2013 bylo projednáno následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/17 - Prostředky státního rozpočtu poskytnuté Municipální finanční společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou státu a majetková účast v této společnosti (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo financí a Municipální finanční společnost a. s., zkráceně MUFIS a.s.);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 12/19 - Peněžní prostředky určené na realizaci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (odvolání kontrolované osoby - AUDICA, s.r.o.);
  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 - Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2012;
  • Organizační řád NKÚ.

tisk stránky