Evropský účetní dvůr ocení výzkum v oblasti auditu veřejného sektoru. Přihlásit se mohou i zájemci z ČR.


ECA Award 2018

EÚD vyhlásil výzvu k předkládání prací na Cenu za výzkum v oblasti auditu veřejného sektoru pro rok 2018. Přihlásit se mohou zájemci z řad akademiků a výzkumníků, kteří publikovali recenzované články, další texty nebo písemné práce založené na teoretických nebo empirických studiích, které se týkají auditu veřejného sektoru a to zejména v kontextu Evropské unie.

Termín pro podání přihlášek je 15. června 2018.

Více informací o podmínkách přihlášky a kontakt naleznete v přiložených dokumentech.

tisk stránky