Evropský účetní dvůr vydal kompendium k tématu nezaměstnanosti mladých. Shrnuje v něm audity z různých zemí EU.


Obálka auditního kompendia EÚD

Kompendium shrnuje informace z auditů opatření k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí a na podporu integrace mladých lidí na trhu práce. Zahrnuje výstupy 13 nejvyšších kontrolních institucí z různých zemí EU a Evropského účetního dvora. Evropský účetní dvůr vydal publikaci jménem Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí EU.


tisk stránky