Aktualizace překladu příručky IPSAS


Žádost ze dne 4. 4. 2016 o poskytnutí informace týkající se aktualizace oficiálního překladu mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS

Poskytnuté informace:

Mezinárodní federace účetních změnila svou licenční politiku k překladu Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor (vydání 2005, 2008) (dále jen „překlad Příručky“) a z tohoto důvodu NKÚ další jakékoliv využívání překladu Příručky ukončil. Z důvodu zamezení porušení autorského práva NKÚ ukončil i jakékoli nakládání s překladem Příručky. Aktualizaci překladu Příručky tedy NKÚ neplánuje. Jinými informacemi k dané věci NKÚ nedisponuje.

tisk stránky