Dokumenty z kontrolní akce NKÚ č. 16/20


Žádost ze dne 24. 3. 2017 o poskytnutí informací o některých dokumentech z kontrolní akce 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy

Doprovodná informace:

Podle § 11 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. se informace o přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech NKÚ neposkytují. Vzhledem k tomu, že žadatelem byla jedna z kontrolovaných osob v kontrole 16/20 a dotazované dokumenty měla již před podáním žádosti v držení, byla jí požadovaná informace poskytnuta, resp. byly jí poskytnuty doplňující údaje o předmětných dokumentech.

tisk stránky