Informace o činnosti NKÚ


Žádost ze dne 16. 1. 2018 o informace o činnosti NKÚ

Doprovodná informace podle § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.:

Žádost byla vyřízena poskytnutím požadovaných informací dle požadavku žadatele v listinné podobě. Poskytnuté informace byly vyhledány převážně v materiálech, které jsou veřejně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách NKÚ (rozpočet, org. struktura, plán kontrolní činnosti na rok 2018, seznam publikací za období 2014–2017, počet zaměstnanců atd.)

tisk stránky