Nájemní smlouva na pronájem nebytových prostor v budově TOKOVO


Žádost ze dne 2.1.2020 o poskytnutí kopie nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor včetně parkovacích stání v budově TOKOVO, evidované pod č. 40/180/2013, uzavřené mezi NKÚ a společností Marissa West, a. s., dne 27.6.2013

Poskytnuté informace:

Požadované informace jsou zveřejněny a nachází se na následujících internetových adresách:

tisk stránky