Nové sídlo NKÚ


Dne 9. června 2006 obdržel Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) Vaši písemnou žádost o poskytnutí informace o vývoji v oblasti získání nového sídla NKÚ. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ zákon“), Vám podle § 14 odst. 3 c) p o s k y t u j e m e t u t o informaci:

V současné době neprobíhá vlastní stavba. V současnosti probíhají srovnávací analýzy efektivnosti stavby a případného pronájmu prostor. Investiční akce je rozpočtována do r. 2009 a časový harmonogram trvá.

tisk stránky