Plnění z veřejných zakázek pro holding Agrofert; zákon o střetu zájmů


Žádost ze dne 28. 1. 2021 o poskytnutí:

  1. informací o jakémkoliv plnění na základě veřejné zakázky z období 6. 12. 2017 - 31. 12. 2020 holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností),
  2. kopii dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Poskytnuté informace:

  1. NKÚ nevyplácel, resp. nevyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky z období 6. 12. 2017 – 31. 12. 2020 holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností).
  2. NKÚ nemá zpracován žádný interní dokument (stanovisko, memorandum, posudek, metodický návod) ve vztahu k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Při plnění povinností podpůrného orgánu ve smyslu uvedeného zákona NKÚ postupuje podle pokynů Ministerstva spravedlnosti, které je Centrálním evidenčním orgánem podle zákona o střetu zájmů a ústředním správním úřadem pro oblast střetu zájmů.

tisk stránky