Účast zaměstnanců NKÚ na líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1


Žádost ze dne 21. 2. 2017 o poskytnutí informací týkajících se účasti zaměstnanců NKÚ na hlavním líčení konaném ve dnech 25. 10. 2016 a 22. 11. 2016 u Obvodního soudu pro Prahu 1 v trestní věci sp. zn. 67 T 71/2016

Požadované informace:

  • informace, kolik zaměstnanců NKÚ se výše uvedených jednání v rámci hlavního líčení účastnilo;
  • jména zaměstnanců NKÚ, kteří se předmětného hlavního líčení účastnili;
  • informace, zda zaměstnanci NKÚ, kteří se účastnili hlavního líčení jako veřejnost, čerpali na tuto účast dovolenou či jiné placené nebo neplacené volno;
  • informace, zda je účast na hlavním líčení, kdy zaměstnanec není předvolán na hlavní líčení jako svědek, ze strany NKÚ považována za výkon práce.

Poskytnuté informace:

K první odrážce žádosti:

Hlavního líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1 v trestní věci sp. zn. 67 T 71/2016 se účastnilo dne 25. 10. 2016 pět zaměstnanců NKÚ a dne 22. 11. 2016 pět zaměstnanců NKÚ.

K druhé odrážce žádosti:

Poskytnutí informací požadovaných v této části žádosti NKÚ odmítl a vydal k tomu samostatné rozhodnutí podle § 15 odst. 1 informačního zákona.

K třetí a čtvrté odrážce žádosti:

Zaměstnancům, kteří se účastnili hlavního líčení jako veřejnost, byla účast na těchto líčeních uložena zaměstnavatelem. Jedná se o účinnou a finančně nenáročnou formu vzdělávání zaměstnanců, v jejímž rámci zaměstnanci získávají či si doplňují praktické poznatky v oblasti trestního práva, navazující na, školením získané, teoretické znalosti v oblasti korupčního jednání úředních osob. Vzhledem k výše uvedenému je zaměstnavatelem tato aktivita zaměstnanců považována za prohlubování kvalifikace a tedy za výkon práce ve smyslu předpisů pracovního práva, za který přísluší zaměstnancům plat.

tisk stránky