Výdaje na telekomunikační a poštovní služby


Dne 16. 3. 2009 Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „NKÚ“) obdržel Vaši žádost o podání informace o nákladech vynaložených NKÚ na poštovní služby a telekomunikační služby (provoz pevných a mobilních telefonních linek, připojení informační infrastruktury k i nternetu) za roky 2007 a 2008. V souladu s ustanovení m § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme tuto informaci.

Výdaje NKÚ v roce 2007 na :

  • poštovní služby 110 634, 40 K č,
  • provoz pevných tel efonních linek 1 368 014, 50 Kč,
  • provoz mobi lních telefonů 1 269 516, 84 Kč,
  • připojení informační struktury k internetu 603 960, 70 Kč.

Výdaje NKÚ v roce 2008 na :

  • poštovní služby 92 608, 00 Kč,
  • provoz pevných t elefonních linek 513 022, 17 Kč,
  • provoz mobi lních telefonů 1 228 207, 38 Kč,
  • připojení informační struktury k internetu 141 372, 00 Kč.

tisk stránky