Zpráva o poskytování informací za rok 2022 podle zákona č. 106/1999 Sb.


V roce 2022 NKÚ obdržel sedmnáct písemných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „informační zákon“).

V případě osmi žádostí NKÚ poskytl požadované informace v plném rozsahu, např. informace o výsledcích kontrolní činnosti včetně kontrolních závěrů, informace týkající se nájmu hrazeného Nejvyšším kontrolním úřadem za kancelářské budovy nebo poskytování příspěvku na pojistné zaměstnancům NKÚ.

Tři žádosti NKÚ odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, protože požadované informace se netýkaly působnosti NKÚ.

K jedné žádosti o poskytnutí velkého počtu informací z různých oblastí činnosti NKÚ a o zaslání mnoha dokumentů v listinné podobě NKÚ požadované informace vyhledal a oznámil žadateli výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a za pořízení kopií požadovaných dokumentů. Žadatel podal stížnost proti rozhodnutí o úhradě a NKÚ stížnost postoupil Úřadu pro ochranu osobních údajů, který do 31. 12. 2022 nevydal rozhodnutí.

NKÚ vydal tři rozhodnutí o odmítnutí žádosti, jedno rozhodnutí o odložení části žádosti a jedno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Šlo o požadavek na vytvoření názoru, případně žádost o nové informace nebo informace, na které se vztahuje výluka z informační povinnosti. Proti rozhodnutím NKÚ byla podána dvě odvolání, přičemž Úřad pro ochranu osobních údajů v obou případech vydal rozhodnutí, kterým potvrdil rozhodnutí NKÚ o odmítnutí žádosti a žadatelovo odvolání zamítl.

Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách.

tisk stránky