12. jednání Kolegia NKÚ dne 14.8.2023


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 14. srpna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/14 - Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání kontrolované osoby v kontrolní akci č. 22/23 - Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů (Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí)

tisk stránky