14. jednání Kolegia NKÚ dne 17.10.2022


Na XIV. jednání Kolegia dne 17. října 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2022 – Rozpočtové opatření č. 3
  • Změna návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2023
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/20 - Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu na institucionální podporu výzkumných organizací (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/24 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na výstavbu kanalizačních stok (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/03 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad (odvolání kontrolované osoby Český telekomunikační úřad)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/28 - Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky

tisk stránky