2. jednání Kolegia NKÚ dne 19.2.2024


Na II. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 19. února 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2024 – Mimořádné rozpočtové opatření č. 1
  • Změna Plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/08 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republiky (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání z kontrolní akce č. 23/07 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky, Bergasto a.s.)

tisk stránky