3. jednání Kolegia NKÚ dne 14.2.2022


Na III. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 14. února 2022 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/10 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/33 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/04 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo životního prostředí)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/09 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo životního prostředí)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/03 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/05 - Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/16 - Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury

tisk stránky