8. jednání Kolegia NKÚ dne 22.5.2023


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 22. května 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 22/23 - Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/29 - Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)–(změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/07 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rybářství v České republice z operačního programu Rybářství 2014–2020
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu na institucionální podporu výzkumných organizací
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her

tisk stránky