Kontroloři z německého účetního dvora navštívili NKÚ. Pracovalo se na zprávě o kontrole daně z přidané hodnoty


Ve dnech 25. až 27. září se zástupci NKÚ a Spolkového účetního dvora Německa sešli na půdě NKÚ. Smyslem schůzky byla práce na společné zprávě o výsledcích koordinované kontroly daně z přidané hodnoty, kterou NKÚ zveřejnil v září tohoto roku. Tato kontrola prověřovala správu daně z přidané hodnoty při přeshraničním elektronickém obchodování mezi obchodníky a spotřebiteli. Kontroloři se v ní zaměřili například na to, jestli finanční správy obou zemí splnily závazek dle práva Evropské unie týkající se zavedení režimu tzv. Mini One Stop Shop (MOSS). Zabývali se tím, jaké problémy se při správě tohoto režimu vyskytovaly a zda je tento režim vhodný k zajištění příjmů daně z přidané hodnoty.

Při schůzce se kontroloři podrobně zabývali hned několika tématy - například nedostatky v právní úpravě nebo postupu správce daně v rámci daně z přidané hodnoty při přeshraničním elektronickém obchodování. Formulovali také společná vyhodnocení a doporučení pro zlepšení správy této daně v režimu MOSS i shrnutí výsledků koordinované kontroly jako takové. Základním problémem, který se prolíná napříč jednotlivými oblastmi, je rozdělení kompetencí v rámci správy daně mezi členský stát spotřeby a členský stát identifikace.

Společnou zprávu o výsledcích koordinované kontroly plánují obě nejvyšší kontrolní instituce vydat do konce roku 2018. Zpráva bude zpracována v českém, německém a anglickém jazyce.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Zástupci německého účetního dvora na NKÚZástupci německého účetního dvora na NKÚ
  • Společný snímek se zástupci německého účetního dvora Společný snímek se zástupci německého účetního dvora