NKÚ na příští rok plánuje 32 kontrol. Prověří například peníze vynaložené na vzdělávání, údržbu mostů nebo kybernetickou bezpečnost

Tisková zpráva – 6. 12. 2018


Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu schválilo plán kontrolní činnosti na rok 2019. Plán obsahuje 32 kontrol zaměřených například na dopravu, obranu, kulturu, zdravotnictví a další témata.

„Pro příští rok počítáme kromě aktuálních a citlivých oblastí, jakými jsou například obrněná technika armády nebo opravy a údržba silničních mostů, i s tématy, kterých jsme se dosud příliš nedotkli. Podíváme se třeba na budování kybernetické bezpečnosti, na peníze vynaložené na členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo na to, jak se zachází s majetkem propadlým nebo zabaveným v trestním řízení,“ řekl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Kromě těchto témat nebudou chybět kontroly zaměřené například na peníze vynaložené na vzdělávání. Kontroloři se jimi budou zabývat hned ve třech kontrolách – v jedné z nich prověří, jak jsou využívány peníze určené na vzdělávání zdravotnického personálu, v další se zaměří zase na vysokoškolské vzdělávání vojáků a příslušníků bezpečnostních složek a dále také na evropské dotace poskytované na společné vzdělávání žáků.

V roce 2019 nezůstane stranou zájmu NKÚ například ani elektronizace veřejné správy. NKÚ prověří zavedení elektronických občanských průkazů a elektronického přístupu k některým službám veřejné správy. Informačních technologií se kontroloři dotknou také v kontrole zaměřené na finanční podporu rozvoje vysokorychlostního internetu v České republice.

Při výběru kontrol, které budou zařazeny do plánu kontrolní činnosti, vychází NKÚ především z analýz rizik. V těchto analýzách kontroloři vyhodnocují, v jakých oblastech hrozí problémy – ať už se jedná například o riziko nehospodárného vynakládání peněz, možné nedostatky ve veřejných zakázkách, nevhodně nastavený systém a další.

Plán kontrolní činnosti se seznamem všech připravovaných kontrol naleznete zde. V budoucnu může být ještě doplněn o další kontroly.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky