Kontroly zahajované v červnu 2023


Peníze a stetoskop

23/12 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky

schválení kontrolního závěru: březen 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Brownfield

23/14 - Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití

schválení kontrolního závěru: duben 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Digitalizace

23/25 - Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend

schválení kontrolního závěru: duben 2024
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koucký Stanislav, Ing.

tisk stránky