Kontroly zahajované v květnu 2019


Věznice

19/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky

schválení kontrolního závěru: únor 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


Budova Ministerstva dopravy

19/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018

schválení kontrolního závěru: leden 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Národní technické muzeum

19/09 - Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky

schválení kontrolního závěru: únor 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.


Most přes Berounku

19/10 - Opravy a údržba silničních mostů

schválení kontrolního závěru: březen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


Ruce na klávesnici

19/11 - Podpora bezpečnostního výzkumu poskytovaná z rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra

schválení kontrolního závěru: únor 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Noha v sádře

19/12 - Prostředky vybírané na základě zákona na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

schválení kontrolního závěru: březen 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hykšová Hana, Ing.


Mladé stromky

19/33 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

schválení kontrolního závěru: leden 2020
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Koníček Vladimír, RNDr.

tisk stránky