Kontroly zahajované v květnu 2021


České bankovky - ilustrační foto

21/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

schválení kontrolního závěru: březen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.


Náměstí v Telči

21/14 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

schválení kontrolního závěru: únor 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Potraviny v krabici

21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci tuzemských zemědělských produktů a potravin

schválení kontrolního závěru: únor 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.


Dítě v muzeu

21/16 - Peněžní prostředky státu vynakládané na účelovou podporu výzkumu a vývoje v kapitole Ministerstva kultury

schválení kontrolního závěru: únor 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Procházka Roman, Ing.


Skupinová terapie

21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče

schválení kontrolního závěru: březen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Beznoska Adolf, Ing.


Ministerstvo zahraničních věcí - nápis na budově

21/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

schválení kontrolního závěru: březen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Munice

21/19 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování a skladování střeliva a munice

schválení kontrolního závěru: březen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.

tisk stránky