Kontroly zahajované v listopadu 2022


Kamera monitorující dopravní situaci

22/26 - Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

schválení kontrolního závěru: září 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Rodina před domem

22/27 - Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení

schválení kontrolního závěru: srpen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.


Mladí lidé čekající na pohovor

22/28 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu zaměstnanosti

schválení kontrolního závěru: září 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Mýtná brána a kamion

22/29 - Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

schválení kontrolního závěru: srpen 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Málek Jan, Ing.


Monitor EKG

22/30 - Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí

schválení kontrolního závěru: září 2023
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Šmucr Michal, Ing.

tisk stránky