Kontroly zahajované v srpnu 2021


České bankovky - ilustrační foto

21/21 - Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů

schválení kontrolního závěru: duben 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Ruce

21/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků

schválení kontrolního závěru: květen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kinšt Jan, Ing.


Soudcovské kladívko

21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

schválení kontrolního závěru: červen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef, Ing.


Účetní výkazy

21/24 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2021 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2021

schválení kontrolního závěru: červenec 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Grafy a tabulky

21/25 - Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

schválení kontrolního závěru: květen 2022
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA

tisk stránky