Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2022


Plán kontrolní činnosti na rok 2022 schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 5/XVI/2021 na svém XVI. jednání dne 18. října 2021.

Upozornění:

Níže uvedená publikace zachycuje plán kontrolní činnosti k datu schválení. Změny a doplnění plánu schválené na pozdějších jednáních Kolegia NKÚ jsou zveřejněny na webu NKÚ v rubrice Publikace a dokumenty > Věstník.

Aktuální plán naleznete v rubrice Kontrola > Plán kontrolní činnosti.

tisk stránky