Správa sociálního pojištění v ČR a SR (společná zpráva ČR, Slovensko)


NKÚ zveřejnil společnou zprávu o výsledcích koordinovaných kontrol zaměřených na správu sociálního pojištění v České republice a Slovenské republice v letech 2015 až 2018. Kontrolu provedli ve vzájemné spolupráci Nejvyšší kontrolní úřad České republiky a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.

Koordinované kontroly byly zaměřeny tak, aby jejich výsledky umožňovaly analýzu, vzájemné porovnání a vyhodnocení zjištěných skutečností a aby bylo možné definovat slabá místa systému v jednotlivých zemích na jedné straně a dobrou praxi na straně druhé. Systémy správy sociálního pojištění se totiž v obou zemích liší a správu sociálního pojištění na důchodové a nemocenské pojištění také provádějí v obou zemích organizace v odlišném právním postavení.

tisk stránky