Věstník NKÚ, částka 4/2018


Obsahuje změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017 a 2018, 8 kontrolních závěrů z kontrolních akcí (17/12, 17/15, 17/19, 17/23, 17/24, 17/27, 17/31, 17/32) a informaci o ukončení kontrolní akce 17/29.

tisk stránky