Visegrádská skupina „V4+2“


Visegrádská skupina V4+2 je neformální, nezávislé, profesní fórum vedoucích představitelů nejvyšších auditních institucí Visegrádské skupiny – jejímiž členy jsou Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko – a dvou dalších zemí, konkrétně Rakouska a Slovinska. Původně čtyřčlenná skupina vznikla v roce 1991 s cílem vzájemné spolupráce a výměny zkušeností na vládní úrovni. Po vstupu do EU přistoupily nejvyšší auditní instituce Rakouska a Slovinska. V současnosti se skupina zaměřuje na společné zájmy v oblasti auditu veřejného sektoru, identifikaci problémových oblastí, sdílení dobré praxe a reprezentaci společných zájmů v Kontaktním výboru. V4+2 také zajišťuje komunikaci mezi svými členy a zástupci nejvyšších auditních institucí zemí, které usilují o členství v EU. Vedoucí představitelé nejvyšších auditních institucí sdružených ve skupině V4+2 se scházejí pravidelně jednou ročně.

tisk stránky