Tiskové zprávy

Bankovky a kalkulačka

Daně v ČR pohledem NKÚ: složitý systém, administrativní náročnost a nákladná správa

Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu k tématu daní v České republice za léta 2014 až 2017. V ní shrnuje nejen výsledky svých kontrol, ale ukazuje i na mezinárodním srovnání silné a slabé stránky českého daňového systému. NKÚ upozorňuje na to, že ačkoliv se výběr daní zlepšil, narůstají daňovým subjektům povinnosti, administrativní náročnost se zvyšuje také u správy daní a s ní rostou i náklady na tuto…

Návštěva velvyslanců zemí EU

Nejvyšší kontrolní úřad představil velvyslancům z členských zemí EU výsledky mezinárodní spolupráce i závěry kontrol evropských dotací

Nejvyšší kontrolní úřad hostil už tradiční schůzku vedení úřadu s velvyslanci členských zemí EU. Představitelé NKÚ je seznámili s tím, jak se úřad připravuje na blížící se předsednictví organizaci EUROSAI. Tématem jednání byl i mezinárodní projekt Benchmarking Information Exchange Project (BIEP) a výsledky kontrol zaměřených na čerpání fondů EU.

ADIS

ICT v daňové agendě: nesoutěžní postupy či diskriminace uchazečů u zakázek za 428 milionů, prohlubování závislosti na dodavateli i předimenzovaná technická řešení

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na pořizování a využívání ICT pro podporu agendy daňového řízení v ČR. Kontroloři prověřili, jak Generální finanční ředitelství v letech 2011 až 2017 vynakládalo peníze na provoz, podporu, ale i rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (IS ADIS).