Tiskové zprávy

České bankovky - ilustrační foto

Závěrečný účet, účetní závěrka a finanční výkaz Ministerstva zemědělství za rok 2017 neobsahovaly významné nesprávnosti

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu MZe, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky za rok 2017. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MZe v roce 2017 předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu a ze kterých se následně sestavuje finanční výkaz.