Tiskové zprávy

Křest komentáře k zákonu o NKÚ

Komentář k zákonu o NKÚ je na světě, pomůže s pochopením role NKÚ i jeho činnosti

Kolektiv autorů společně se zástupci nakladatelství Wolters Kluwer 9. listopadu pokřtili první komentované vydání zákona o NKÚ. Komentář má přispět k pochopení úlohy jediného nezávislého auditora státu, kterým Nejvyšší kontrolní úřad je. Komentář ocení nejen ti, kteří přijdou do styku s kontrolou NKÚ a jejími výstupy, ale i lidé, kteří by se chtěli dozvědět více o samotné kontrolní činnosti NKÚ.

Zástupci německého Spolkového účetního dvora

NKÚ s německým Spolkovým účetním dvorem prověřují správu DPH u elektronického obchodování

Zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Spolkového účetního dvora SRN se ve dnech 16. a 17. října v Praze účastní dalšího jednání o společné kontrole. V ní se obě instituce zaměřují na správu DPH z elektronického obchodování v České republice a v Německu prostřednictvím zvláštního režimu „zjednodušeného správního místa“ Mini One Stop Shop (MOSS).