Tiskové zprávy

Návštěva velvyslanců zemí EU

Nejvyšší kontrolní úřad představil velvyslancům z členských zemí EU výsledky mezinárodní spolupráce i závěry kontrol evropských dotací

Nejvyšší kontrolní úřad hostil už tradiční schůzku vedení úřadu s velvyslanci členských zemí EU. Představitelé NKÚ je seznámili s tím, jak se úřad připravuje na blížící se předsednictví organizaci EUROSAI. Tématem jednání byl i mezinárodní projekt Benchmarking Information Exchange Project (BIEP) a výsledky kontrol zaměřených na čerpání fondů EU.

ADIS

ICT v daňové agendě: nesoutěžní postupy či diskriminace uchazečů u zakázek za 428 milionů, prohlubování závislosti na dodavateli i předimenzovaná technická řešení

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na pořizování a využívání ICT pro podporu agendy daňového řízení v ČR. Kontroloři prověřili, jak Generální finanční ředitelství v letech 2011 až 2017 vynakládalo peníze na provoz, podporu, ale i rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (IS ADIS).