Tiskové zprávy

Ropné znečištění

Odstraňování ekologických zátěží: sanace lagun Ostramo stála dosud téměř tři miliardy korun, řešení situace není jasné ani po 20 letech

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Kontroloři prověřili nastavení systému pro likvidaci těchto zátěží a pro kontrolu také vybrali vzorek tří lokalit – laguny Ostramo a areály dřívějších podniků KARA Trutnov a ČKD ELEKTRONIKA.

Křest komentáře k zákonu o NKÚ

Komentář k zákonu o NKÚ je na světě, pomůže s pochopením role NKÚ i jeho činnosti

Kolektiv autorů společně se zástupci nakladatelství Wolters Kluwer 9. listopadu pokřtili první komentované vydání zákona o NKÚ. Komentář má přispět k pochopení úlohy jediného nezávislého auditora státu, kterým Nejvyšší kontrolní úřad je. Komentář ocení nejen ti, kteří přijdou do styku s kontrolou NKÚ a jejími výstupy, ale i lidé, kteří by se chtěli dozvědět více o samotné kontrolní činnosti NKÚ.

Zástupci německého Spolkového účetního dvora

NKÚ s německým Spolkovým účetním dvorem prověřují správu DPH u elektronického obchodování

Zástupci Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a Spolkového účetního dvora SRN se ve dnech 16. a 17. října v Praze účastní dalšího jednání o společné kontrole. V ní se obě instituce zaměřují na správu DPH z elektronického obchodování v České republice a v Německu prostřednictvím zvláštního režimu „zjednodušeného správního místa“ Mini One Stop Shop (MOSS).