10. jednání Kolegia NKÚ dne 17.7.2023


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 17. července 2023 bylo projednáno mj. následující:

 • Změna Organizačního řádu NKÚ
 • Rozpočtové opatření č. 3
 • Rozpočet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2024
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/06 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy (změna v položce Časový plán – předložení kontrolního závěru ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/08; kontrolní akci č. 22/29 - (změna v položce Časový plán – předložení kontrolního závěru ke schválení, Kontrolní závěr vypracovává)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/09 - Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům (změna v položce – Cíle kontroly)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/13; kontrolní akci č. 23/26; (změna v položce – Kontrolní závěr vypracovává), v kontrolní akci č. 23/24 (vypuštění kontrolní akce z plánu kontrolní činnosti na rok 2023)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/20 - Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zdravotnictví a Nemocnice na Homolce)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž hospodaří vybrané fakultní nemocnice
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/16 - Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2022 a údaje předkládané Městským soudem v Praze pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2022
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/22 - Peněžní prostředky státu poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury

tisk stránky