12. jednání Kolegia NKÚ dne 29.8.2022


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 29. srpna 2022 bylo projednáno mj. následující

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/25 - Peněžní prostředky státu vynaložené v souvislosti s přípravou a realizací projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (vypuštění kontroly z plánu kontrolní činnosti)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/28 - Peněžní prostředky státu určené na podporu zaměstnanosti (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (odvolání kontrolované osoby Generální finanční ředitelství, Praha)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/33 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané v resortu Ministerstva zemědělství na podporu zpracování zemědělských produktů (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/30 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

tisk stránky