BIEP

Logo BIEP

Benchmarking International Exchange Project (BIEP) je flexibilní forma spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi. BIEP povzbuzuje auditory ke sdílení myšlenek a zkušeností vycházejících ze stejné metodologie pro konkrétní oblast. Jeho hlavním cílem je tedy srovnávat parametry včetně klíčových ukazatelů výkonnosti a specifických národních postupů různých států. BIEP není omezen rozsahem oblastí nebo tématy, každá SAI má možnost založit a vést své téma. Výhodou je, že každá SAI se může k danému tématu připojit kdykoliv. Pokud by určitá SAI měla zájem o využití či zveřejnění informací poskytnutých jinou SAI, musí k tomu mít výslovný souhlas autorské SAI.

Primární platformou BIEP je tzv. BIEP Portal, jehož tvůrcem a správcem je Nejvyšší kontrolní úřad. Na BIEP Portalu je již zaregistrováno téměř 300 uživatelů a přes 20 SAI se aktivně zapojuje do sdílení informací k daným tématům. BIEP Portal je rozdělen do dvou částí: veřejné a neveřejné. Veřejná část je na internetu volně dostupná a obsahuje základní informace o projektu a jeho cílech. Neveřejná část slouží už výhradně zaregistrovaným kontrolorům, jelikož informace a dokumenty zveřejněné na neveřejné části BIEP Portalu podléhají stanoveným etickým pravidlům BIEP.

BIEP Portal byl rovněž rámci projektové skupiny Auditing the response to the COVID-19 pandemic vybrán jako primární platforma pro sdílení informací a zkušeností všech SAI zúčastněných v tomto projektu. V diskusních fórech si kontroloři mohou vyměňovat dokumenty a diskutovat o aktuálních problémech a výzvách auditované oblasti. Díky BIEP Portalu tak má každý přístup ke všem materiálům ze všech tematických okruhů projektu.

Odkaz na BIEP Portal: https://biep.nku.cz (anglicky).

tisk stránky