BIEP

Logo BIEP

Benchmarking Information Exchange Project (BIEP) je flexibilní forma spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi. BIEP povzbuzuje auditory ke sdílení myšlenek a zkušeností vycházejících ze stejné metodologie pro konkrétní oblast. Jeho hlavním cílem je tedy srovnávat parametry včetně klíčových ukazatelů výkonnosti a specifických národních postupů různých států. BIEP není omezen rozsahem oblastí nebo tématy, každá SAI má možnost založit a vést své téma. Výhodou je, že každá SAI se může k danému tématu připojit kdykoliv. Pokud by určitá SAI měla zájem o využití či zveřejnění informací poskytnutých jinou SAI, musí k tomu mít výslovný souhlas autorské SAI.

Primární platformou BIEP je tzv. BIEP Portal, jehož tvůrcem a správcem je Nejvyšší kontrolní úřad. Na BIEP Portalu bylo k prosinci 2022 zaregistrováno 547 uživatelů z 50 nejvyšších kontrolních institucí a Evropského účetního dvora. Kontroloři sdíleli informace a zkušenosti v celkem 68 kontrolních tématech.

BIEP Portal je rozdělen do dvou částí: veřejné a neveřejné. Veřejná část je na internetu volně dostupná a obsahuje základní informace o projektu a jeho cílech. Neveřejná část slouží už výhradně zaregistrovaným kontrolorům, jelikož informace a dokumenty zveřejněné na neveřejné části BIEP Portalu podléhají stanoveným etickým pravidlům BIEP.

BIEP Portal si jako primární platformu pro sdílení informací a zkušeností zvolilo několik projektových skupin EUROSAI, např. projektová skupiny Auditing the response to the COVID-19 pandemic. V diskusních fórech si kontroloři mohou vyměňovat dokumenty a diskutovat o aktuálních problémech a výzvách auditované oblasti. Díky BIEP Portalu tak má každý přístup ke všem materiálům ze všech tematických okruhů projektu.

Odkaz na BIEP Portal: https://biep.nku.cz (anglicky).

tisk stránky