1. jednání Kolegia NKÚ dne 17.1.2022


Na I. jednání Kolegia NKÚ dne 17. ledna 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/30 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2022 o kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/06 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/20 - Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (odvolání kontrolované osoby Státní fond životního prostředí České republiky)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin (odvolání kontrolované osoby Potravinářská komora České republiky)
  • Způsob nakládání s kontrolním závěrem z kontrolní akce č. 20/29 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/08 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu

tisk stránky