Registr kontrolních akcí a kontrolovaných osob

hledám kontrolu

podáno trestní oznámení     
podáno oznámení správci daně     

Přehled kontrolních akcí, které odpovídají Vašemu dotazu

Počet nalezených záznamů: 48

ČísloPředmět kontrolní akceČlen ÚřaduDatum zveřejněníKontrolní závěrTisková zpráva
24/26Peněžní prostředky související s informační podporou vízových služeb a dalších konzulárních činnostíKubíček Josef, Ing. ---
24/07Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémůKubíček Josef, Ing. ---
24/04Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)Koucký Stanislav, Ing. ---
24/03Peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČRBeznoska Adolf, Ing. ---
23/25Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agendKoucký Stanislav, Ing. ---
23/05Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisůKubíček Josef, Ing. 10.6.2024pdfpřečíst
22/20Peněžní prostředky vynakládané na realizaci vybraných cílů Národní strategie elektronického zdravotnictvíKoucký Stanislav, Ing. 9.10.2023pdfpřečíst
21/35Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činnostíKoucký Stanislav, Ing. 25.4.2022pdfpřečíst
21/32Plnění příjmů státního rozpočtu v souvislosti se zavedením kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb Kalivoda Jiří, Ing. JUDr. ---
21/28Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnostiProcházka Roman, Ing. 7.11.2022pdfpřečíst
20/28Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnostiProcházka Roman, Ing. ---
20/07Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělstvíVedral Jan, Ing. 26.4.2021pdfpřečíst
19/26Budování kybernetické bezpečnosti České republikyProcházka Roman, Ing. 2.11.2020pdfpřečíst
19/15Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnostHrnčíř Pavel, Ing. 1.6.2020pdfpřečíst
19/14Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správyVedral Jan, Ing. 13.7.2020pdfpřečíst
18/29Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Kubíček Josef, Ing. 21.10.2019pdfpřečíst
18/18Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v České republiceBeznoska Adolf, Ing. 12.8.2019pdfpřečíst
18/07Informační podpora agendy daňového řízeníReisiegel Daniel, Ing. MPA23.4.2019pdfpřečíst
17/22Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcíVedral Jan, Ing. 21.1.2019pdfpřečíst
17/03Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictvíKubíček Josef, Ing. 5.2.2018pdfpřečíst
16/02Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systémuKubíček Josef, Ing. 9.1.2017pdfpřečíst
15/31Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetkuReisiegel Daniel, Ing. MPA12.9.2016pdfpřečíst
15/23Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií Ministerstva dopravyNeuvirt Petr, RNDr. 6.6.2016pdfpřečíst
15/17Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtůMacháček Antonín, Ing. 11.7.2016pdfpřečíst
15/12Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva průmyslu a obchoduVedral Jan, Ing. 29.2.2016pdfpřečíst
15/10Peněžní prostředky vynakládané na Národní infrastrukturu pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvímSehoř Karel, Ing. 18.4.2016pdfpřečíst
15/03Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitraHykšová Hana, Ing. 28.12.2015pdfpřečíst
14/20Peněžní prostředky státu vynakládané na výstavbu, provoz a využívání služeb datových centerReisiegel Daniel, Ing. MPA4.5.2015pdfpřečíst
14/12Hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií v kapitole Ministerstvo životního prostředíVedral Jan, Ing. 16.2.2015pdfpřečíst
14/02Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz registru územní identifikace, adres a nemovitostíKufa Rudolf, Ing. 10.11.2014pdfpřečíst
13/40Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státuBrandt Zdeněk, Ing. 30.6.2014pdfpřečíst
13/24Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišťSehoř Karel, Ing. 5.5.2014pdfpřečíst
13/12Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrůKufa Rudolf, Ing. 13.1.2014pdfpřečíst
13/11Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím centrálního systému účetních informací státuSteidlová Jaromíra, Ing. 30.12.2013pdfpřečíst
12/36Peněžní prostředky použité na pořízení a provoz systému datových schránekBrandt Zdeněk, Ing. 23.9.2013pdfpřečíst
12/09Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Reisiegel Daniel, Ing. MPA4.3.2013pdfpřečíst
12/04Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Vedral Jan, Ing. 21.1.2013pdfpřečíst
08/09Prostředky státního rozpočtu vynakládané na informační a komunikační technologie v souvislosti s převzetím schengenského acquisBrynychová Ludmila, Ing. 13.11.2008pdfpřečíst
07/16Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro vytváření, obnovu a provozování informačních systémů a komunikačních technologií v resortu Ministerstva životního prostředíBrynychová Ludmila, Ing. 18.2.2008pdfpřečíst
07/12Finanční prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na pořízení a fungování informačních systémů pro čerpání pomoci ze strukturálních fondů Evropské unie a Fondu soudržnostiBrynychová Ludmila, Ing. 23.1.2008pdfpřečíst
06/35Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníKadaňová Eliška, JUDr. 7.9.2007pdfpřečíst
05/26Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky určenými na ochranu proti zbraním hromadného ničení, na pasivní sledovací systémy a elektronický boj u Armády České republikyZeman Ladislav, Ing. 30.6.2006nepublik.
05/14Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při vytváření informačních systémů Ministerstva obranyZeman Ladislav, Ing. 29.3.2006pdfpřečíst
05/02Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky v působnosti Ministerstva informatikyNěmeček Rudolf, MVDr. 5.10.2005pdfpřečíst
02/31Prostředky státního rozpočtu určené na realizaci Státní informační politiky ve vzděláváníKadaňová Eliška, JUDr. 12.8.2003pdfpřečíst
00/18Majetek státu a prostředky státního rozpočtu související s realizací státní informační politiky ve státní správěKadaňová Eliška, JUDr. 20.7.2001pdf
99/36Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Úřad pro státní informační systémRůžek Alexandr, Ing. 28.7.2000pdf
99/18Hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany určenými pro informační systémyHošková Marie, Mgr. 20.4.2000nepublik.

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky